Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

26.11.2017

Dzisiaj po każdej mszy św. odnawiamy Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Za pobożne odmówienie tego Aktu można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

· Do końca listopada po mszy św. wieczornej wypominki i dziesiątek różańca za zmarłych. W każdą I niedzielę miesiąca o godz. 18.00 msza św. w intencji zmarłych wypominanych w naszym kościele.

· Dziś o godz. 10.30 msza św. w intencji kolejarzy i ich rodzin z okazji wczorajszego wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy.

· W środę Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia połączona z Eucharystią o godz. 18.00

· W czwartek święto św. Andrzeja, apostoła.

· W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź św. w czwartek od g. 17.30 i piątek od godz. 16.00. O godz. 16.45 dodatkowa msza św.. Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w piątek od godz. 9.30..Zgłoszenia w kancelarii lub w zakrystii.

· W sobotę po mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Sercu NMP i adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 21.00.

· W przyszłą niedzielę Adwentem rozpoczniemy nowy rok liturgiczny.. Zapraszamy dorosłych na Roraty codziennie na godz. 6.30. Natomiast wszystkie dzieci i młodzież na godz. 18.00. Niech ta wieczorna pora będzie dla nas okazją do liczniejszego udziału całych rodzin w liturgii adwentowej. Światłem lampionów przygotujmy drogę dla przychodzącego Pana.

· 4 grudnia wspominamy św. Barbarę, dziewicę i męczennicę, patronkę górników. Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji górników i ich rodzin oraz za zmarłych górników będzie w niedzielę, 3 grudnia o godz. 9.00.

· Od dzisiaj będzie można włączyć się w ogólnopolską akcję wigilijnej pomocy dzieciom „Caritas”. W kiosku pod wieżą rozprowadzane są świece, za które składamy ofiary przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym. Ofiara za świecę wynosi nie mniej niż 8 zł i tworzy ogólnopolski, diecezjalny i parafialny fundusz wigilijnej pomocy dzieciom.

· W przyszłą niedzielę ofiary na tacę przeznaczone są na prace w naszym kościele i na prace w kościele św. Jana Kantego. W zakrystii Rada Duszpasterska zbiera indywidualne ofiary na odnowienie i konserwację ołtarza głównego w kościele św. Jana Kantego, zapisując ofiarodawców do księgi pamiątkowej.

Do rodzin naszej parafii Siostra Organistka roznosi poświęcone opłatki na stół wigilijny.

Akt Intronizacji:

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

- W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

- W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

- W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

- W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

- W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

- W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

- W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju/

Oto Polska w 1050 rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.