Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

XXXII Niedziela zwykła
6.11.2016 r.

Dziś z racji I niedzieli miesiąca zamiast kazania adoracja Najświętszego Sakramentu

· Codziennie do końca listopada po Mszy św. wieczornej wypominki i dziesiątek różańca za zmarłych. W każdą I niedzielę miesiąca o godz. 18.00 msza św. za dusze zmarłych wypominanych w naszym kościele.

W tym tygodniu:

· W środę Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia w formie poszerzonej. O godz. 17.00 dwie części Różańca /radosna i tajemnice światła/ po nich Msza św. z modlitwami nowenny, a następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem kolejne dwie części /bolesna i chwalebna/ połączone z indywidualnym błogosławieństwem Najśw. Sakramentem.. W środę także święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest Matką i Głową wszystkich kościołów i katedrą biskupa Rzymu

· W czwartek wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i dra Kościoła, Tradycyjnie już, w drugi czwartek miesiąca zapraszamy na uwielbienie po wieczornej Mszy św.. Można przyprowadzić rodzinę, przyjaciół i wszystkich znajomych, którym miłe jest spotkanie z Jezusem.

· W piątek wspominamy św. Marcina z Tours, biskupa. W tym dniu przypada Święto Niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny w naszej parafii - o godz. 18.00 / Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych i pocztów sztandarowych o godz. 9.00 w kościele na Osiedlu/.

· W sobotę św. Jozafata, biskupa i męczennika

· Od piątku, 11 listopada codziennie po Mszy św. wieczornej nowenna przed Jubileuszowym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

· Dzisiaj comiesięczna składka przeznaczona na prace w naszym kościele.

Trwa renowacja i konserwacja bocznego ołtarza / koszt 40 tys. zł./, a w Krakowie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk rozpoczęto renowację i konserwację cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, gdzie ma szansę odzyskać swój gotycki blask. Przedsięwzięcia, polegającego na przywróceniu obrazowi dawnego piękna, podjęli się naukowcy z krakowskiej pracowni. Prace pod nadzorem prof. Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej prowadzone są przez dr Annę Sękowską oraz dr Małgorzatę Nowalińską. Termin zakończenia tego żmudnego pod względem technologicznym procesu ustalono na luty 2017 r.

Obszerniejszą informację i fragmenty dokumentacji fotograficznej można znaleźć na stronie internetowej naszej diecezji i na stronie parafialnej.

/ poniższy tekst zaczrpnięty ze strony internetowej diecezji /

Z przeprowadzonymi w podczerwieni i ultrafiolecie badaniami obrazu Matki Boskiej Pocieszenia z Kęt oraz wykonanymi pierwszymi odkrywkami fragmentów tego łaskami słynącego wizerunku mogli się m.in. zapoznać członkowie kęckiej rady parafialnej, którzy odwiedzili pracownię Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk w Krakowie. Maryjny wizerunek z kościoła pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach ma szansę odzyskać swój gotycki blask utracony podczas doraźnej konserwacji ponad ćwierć wieku temu.

Przedsięwzięcia, polegającego na przywróceniu obrazowi dawnego piękna, podjęli się naukowcy z krakowskiej pracowni. Prace pod nadzorem prof. Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej prowadzone są przez dr Annę Sękowską oraz dr Małgorzatę Nowalińską. Termin zakończenia tego żmudnego pod względem technologicznym procesu ustalono na luty 2017 r.

Członkowie komisji konserwatorskiej powołanej przez diecezjalnego konserwatora zabytków ks. dra Szymona Tracza i małopolskiego konserwatora zabytków Joannę Hiżycką zapoznali się z wstępnymi badaniami obrazu oraz programem najbliższych prac.

Komisja, w skład której weszli członkowie kęckiej rady parafialnej z proboszczem ks. Franciszkiem Knapikiem, zobaczyli zdjęcia obrazu sprzed pierwszej konserwacji. Zapoznali się z przeprowadzonymi badaniami wizerunku w podczerwieni i ultrafiolecie. Mogli także zobaczyć wykonane pierwsze odkrywki na fragmencie twarzy Matki Boskiej i Dzieciątka oraz partii szat.

„Zauważyli, że właśnie w takiej postaci obraz musiał wielokrotnie oglądać św. Jan Kanty modlący się w rodzinnym kościele parafialnym” – zrelacjonował ks. Tracz, zwracając uwagę, że był to bardzo wzruszający moment tej wizyty.

„Parafianie zobaczyli swój ukochany wizerunek w bezpiecznych rękach, w otoczeniu innych krakowskich Madonn z doby gotyku, którym w pracowni przywraca się ich dawne piękno. Wiele z koniecznych działań przy kęckim wizerunku byłoby dziś niepotrzebnych, gdyby przed koronacją obrazu w 1988 r. wykonano jego prawidłową konserwację” – zauważył historyk sztuki.

„Właśnie takie sytuacje muszą nam uzmysławiać jak istotne jest powierzanie skarbów naszej kultury ludziom do tego właściwie przygotowanym oraz jaką wielką ponosimy odpowiedzialność wobec następnych pokoleń, kiedy to się zbagatelizuje” – dodał naukowiec, wyrażając wdzięczność Bogu, że poczynione niegdyś zabiegi wokół kęckiej Madonny dziś są odwracalne i obraz już za kilka miesięcy będzie mógł jaśnieć swym gotyckim pięknem.

Po raz pierwszy obraz z Kęt był gruntownie restaurowany w 1968 r. Wtedy też przywrócono mu jego pierwotny gotycki charakter, który utracił podczas doraźnej konserwacji wykonanej przed uroczystościami koronacyjnymi w 1988 roku, kiedy to został przemalowany i przezłocony.

Malowany na trzech deskach lipowych kęcki wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia, powstał w 3. ćw. XV w pracowni krakowskiej i nosi wyraźne cechy obrazu gotyckiego. Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus ukazana jest na złotym tle. Prawą dłonią wskazuje na Jezusa trzymającego lewą ręką księgę, a prawą błogosławiącego.

Ten bezcenny obraz z przełomu sztuki średniowiecznej i renesansu trafił do Kęt w nieznanych okolicznościach. Początkowo przyozdabiał ołtarz boczny. Na początku XVII został umieszczony w ołtarzu głównym i stał się wyrazem szczególnego kultu religijnego w okolicy. Ocalał z pożaru kościoła 25 listopada 1657 r. Nie zniszczyli go ani szwedzcy żołnierze, ani inni najeźdźcy.

Na początku XVIII wieku wokół obrazu znajdowały się liczne wota składane Matce Bożej z wdzięczności za doznane łaski. Po II wojnie światowej odrestaurowano wizerunek Matki Bożej Kęckiej i 2 lutego 1969 roku odbyła się jego intronizacja. Uroczystej koronacji dokonał 18 września 1988 roku ówczesny metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.

Kęcki obraz jest kolejnym niezwykle cennym pod względem artystycznym i kultowym wizerunkiem maryjnym z terenów diecezji bielsko-żywieckiej, który w ostatnim czasie został poddany specjalistycznym badaniom. Dotyczy to zabytkowych i łaskami słynących obrazów – Madonny z Czańca i Obrazu MB Kazimierzowskiej z Rajczy.