Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Eucharystia

Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, znak jedności, więź miłości, ucztę paschalną. Podczas przyjmowania Chrystusa, naszą duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Wszystkie bowiem inne sakramenty i dzieła apostolskie, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają.
W sakramencie Eucharystii, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, jest obecne prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarował je na spożycie pod postacią chleba i wina, mówiąc: "To czyńcie na moją pamiątkę".

Warunki godnego przyjęcia Komunii Świętej:

 • stan łaski uświęcającej (nie można mieć na sumieniu żadnego grzechu ciężkiego)
 • zachować post eucharystyczny (1 godz. przed przyjęciem Komunii)
 • obudzić w sobie intencję przyjęcia Jezusa Chrystusa
 • zachować szczególne skupienie.


Pierwsza Komunia Święta

Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina i wyjątkowym dniem dla dziecka. Prośbę, o włączenie dziecka do okresu przygotowania do I spowiedzi i Komunii Świętej, wyrażają rodzice, na początku roku szkolnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.

W szczególności do zadań rodziców należy:

 • systematyczna obecność razem z dzieckiem na Mszy św. w każdą niedzielę i święto;
 • odmawianie razem z dzieckiem codziennego pacierza w domu oraz powtarzanie z nim odpowiedniej części wiedzy katechizmowej, zgodnie z materiałem wyznaczanym przez katechetów w szkole;
 • uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych, przygotowujących do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej;
 • odbycie spowiedzi na początku okresu przygotowań i przystępowanie w niedzielę do Komunii Świętej, aby poprzez przykład pokazać dziecku wartość tego sakramentu w naszym życiu.


Potrzebne dokumenty i wymagania wobec dzieci:

 • świadectwo Chrztu Świętego dziecka (jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii),
 • jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebne jest także zezwolenie na Pierwszą Komunię Świętą z parafii zamieszkania rodziców i dziecka,
 • udział w lekcjach religii w szkole i opanowanie podstawowych wiadomości,
 • udział w przygotowaniu liturgicznym w naszej parafii.


Termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się w pierwszą niedzielę maja. W roku szkolnym 2016/2017 będzie to dzień 7 maja 2017 r.

Komunikat w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej

L.dz. 422/2014
KOMUNIKAT
W SPRAWIE TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Dzieci, które w dniu 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej, przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej. W ten sposób zmieni się jedynie poziom edukacyjny, utrzymany zostanie natomiast dotychczasowy wiek pierwszego pełnego spotkania z Jezusem Eucharystycznym, które nadal będzie przypadać na 9 rok życia. Przesunięcie terminu Pierwszej Komunii Świętej wynika z wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązku szkolnego sześciolatków.
Dzieci aktualnie uczęszczające do klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej, do Pierwszej Komunii Świętej przystąpią w klasie drugiej, natomiast w roku szkolnym 2015/16 w szkołach podstawowych naszej diecezji nie będzie organizowanych uroczystości pierwszokomunijnych.
Przy okazji przypominam, że pierwszymi i najważniejszymi katechetami dziecka są rodzice. To dla nich w parafiach organizowane są spotkania, które mają im pomóc we właściwym towarzyszeniu dzieciom w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa we mszy św. Jest to także okazją do osobistego pogłębienia, a nawet powtórnego nawiązania relacji z Jezusem Eucharystycznym. Warto w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II z Jego "Listu do dzieci": "Każdy chłopiec i dziewczynka z katolickiej rodziny zna dobrze to przeżycie: Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świętem rodziny. W tym dniu razem z dzieckiem przyjmują zazwyczaj Eucharystię także jego rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina i chrzestni, a niekiedy także nauczyciele i wychowawcy." (Jan Paweł II, List do dzieci, Watykan 1994)

Wszystkim przeżywającym radosny czas przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej - Uczniom, ich Rodzicom, Duszpasterzom i Katechetom, z serca błogosławię.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki
Bielsko-Biała, dnia 30 kwietnia 2014 r.