Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Grupa młodzieżowa

Grupa młodzieżowa zorganizowana została we wrześniu 2014 r. Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi, którzy spotykają się, aby wzajemnie się ubogacać, dzielić swoim życiem, omawiać różne tematy, trochę pośpiewać, a przede wszystkim coraz lepiej poznawać Pana Boga. Chcemy twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. W naszej wspólnocie mile widziany jest każdy młody człowiek, który pragnie odkrywać siebie, swoje talenty, swoje powołanie, który chce całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Tak już jest, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, żeby rozwijać się i pełniej żyć, ale nade wszystko potrzebuje Pana Boga. Te wszystkie elementy możemy odkrywać w naszej wspólnocie, nawiązując więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. Przynależność do Grupy Młodzieżowej pomaga nam pokonywać egoizm, gdyż chcąc być i działać we wspólnocie trzeba rezygnować z części siebie, z „mojego ja”. Wspólne działanie uczy pracy zespołowej, kształci umiejętność komunikowania się i współpracy, umożliwia wzajemne uczenie się od siebie.

W czasie naszych spotkań bazujemy na Słowie Bożym, które prowadzi nas do wiary w Jezusa, Syna Bożego. Punktem wyjścia jest jednak sytuacja każdego z nas, którą chcemy przemyśleć w świetle Słowa Bożego. Zazwyczaj spotkanie zawiera: wprowadzenie, pracę w grupie, medytację biblijną i komentarz do niedzielnej Ewangelii. Praca w grupach oparta jest na metodzie ewangelicznej rewizji życia: widzieć, ocenić, działać.

Grupa Młodzieżowa oprócz spotkań tematycznych i dyskusji, organizuje czuwania modlitewne, dba o piękno liturgii. Staramy się aktywnie włączać w życie parafii. Tworzymy razem różne przedstawienia dla całej wspólnoty parafialnej. W roku szkolnym 2015/2016 były to sceny dla dzieci obrazujące uczynki miłosierdzia w czasie rorat, inscenizacja drogi krzyżowej w wielkim poście, wieczornica patriotyczna i inne okolicznościowe montaże słowno – muzyczne. Pomagamy w organizacji uroczystości. Nie brakuje też wspólnego oglądania filmów, spotkań przy pizzy. Jest także czas na wspólne wyjście do kina czy wyjazd w góry.

Jeśli chciałbyś (chciałabyś) do nas dołączyć, to zapraszamy w każdą sobotę do domu parafialnego na godz. 9.00. Do zobaczenia!

Grupa młodzieżowa

Nasza grupa apostolska wznowiła swoją działalność we wrześniu 2015r. Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi, którzy spotykają się, aby wzajemnie się ubogacać, dzielić swoim życiem, omawiać różne tematy, trochę pośpiewać, a przede wszystkim coraz lepiej poznawać Pana Boga. Chcemy twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. W naszej wspólnocie mile widziany jest każdy młody człowiek, który pragnie odkrywać siebie, swoje talenty, swoje powołanie, który chce całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Tak już jest, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, żeby rozwijać się i pełniej żyć, ale nade wszystko potrzebuje Pana Boga. Te wszystkie elementy możemy odkrywać w naszej wspólnocie, nawiązując więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. Przynależność do Grupy Młodzieżowej pomaga nam pokonywać egoizm, gdyż chcąc być i działać we wspólnocie trzeba rezygnować z części siebie, z „mojego ja”. Wspólne działanie uczy pracy zespołowej, kształci umiejętność komunikowania się i współpracy, umożliwia wzajemne uczenie się od siebie.

Po za sobotnimi spotkaniami często ubogacamy liturgię śpiewem, a podczas roku liturgicznego prowadzimy różaniec, drogę krzyżową oraz angażujemy się w inne akcje. Od czasu do czasu w ramach integracji i wypoczynku jeździmy na wycieczki.

W 2016 r., na naszych spotkaniach przygotowywaliśmy się do Światowych Dni Młodzieży. Podczas pobytu pielgrzymów z Malezji w naszej parafii wspólnie organizowaliśmy czuwania oraz dzieliliśmy się swoją wiarą.

Każdy z parafian odpowiada za swoją wspólnotę parafialną. Parafia jest wielką rodziną. Stąd też każdy powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju. Warto, abyś zaangażował się czynnie w życie tej wspólnoty. Być może Twoja obecność może bardzo ubogaci naszą grupę.

W roku szkolnym 2016/2017 nasze spotkania zostały nieco urozmaicone. Rozpoczynaliśmy je czytaniem Słowa Bożego. Następnie, z pomocą ks. Władysława, rozważaliśmy Je. Na każdym spotkaniu omawialiśmy życiorys świętego, którego wspomnienie było związane z poszczególnymi wydarzeniami w roku liturgicznym. Czasami spotkania udawało się kończyć wspólną zabawą, jednakże często nie starczało na to czasu, z powodu napiętego, ale bardzo ciekawego i rozmaitego, programu. W okolicach Bożego Narodzenia i Wielkanocy wspólnie świętowaliśmy. Przed tymi uroczystościami mieliśmy wyjazdy integracyjne do teatru w Cieszynie na „Jasełka” oraz „Mękę Pańską”. Udało się nam także kilka razy poprowadzić Nabożeństwo Różańcowe, zaśpiewać na niedzielnych Mszach Świętych, wykonać Misterium Męki Pańskiej oraz urozmaicić tegoroczną Pierwszą Komunię Świętą. Chwała Panu!

Zapraszamy w każdą sobotę do domu parafialnego na godz. 9.00. Do zobaczenia!