Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Liturgiczna Służba Ołtarza

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło,
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
I świecić jak słońce jasno,
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy,
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie.
Odważnie, bo Jezus woła.


SŁOWO DO MINISTRANTA (x. Gerard Szmyd)
Drogi Ministrancie! Czy zdajesz sobie sprawę, jak święty i zaszczytny jest urząd, który sprawujesz? Czy wiesz o tym, że z pośród swoich rówieśników, swojego rodzeństwa, a nawet z pośród wszystkich wiernych Ty jesteś po kapłanie najbliższy ołtarza i świętych Tajemnic, które się na nim sprawują? Czy wiesz o tym, że pierwotnie ten, kto służyć chciał do mszy św. czy do nieszporów lub innego nabożeństwa, musiał wpierw być dobrze wypróbowany, czy dobre i święte wiedzie życie, aby potem otrzymać osobne święcenia i dopiero wówczas móc wejść do prezbiterium i zbliżyć się do ołtarza z mszałem i ampułkami? Dziś Kościół święty pozwala Ci usługiwać do świętych obrzędów liturgicznych bez osobnych święceń, lecz nie zwalnia Cię z pierwszego warunku, tj. żąda od Ciebie jako Ministranta, byś z sercem czystym i dobrą intencją oddawania Panu Bogu czci zbliżał się do ołtarza. Żąda Kościół święty, byś poza świątynią nienaganne prowadził życie i dobry a nie zły dawał przykład swemu otoczeniu, wśród którego codziennie przebywasz. Poza tym obowiązkiem Twoim jest przejąć się wielkością swego urzędu, pouczyć się o każdym szczególe swoich czynności liturgicznych. Przy ołtarzu każde słowo, każdy ukłon, każdy ruch ma swoje święte znaczenie. Niema tu nic niepotrzebnego, nic błahego, co by można zbyć i niedokładnie wypełnić. W świętej Służbie Bożej ważną grasz rolę, bo występujesz w niej jako przedstawiciel wszystkich wiernych i w ich imieniu wymawiasz święte słowa i święte spełniasz czynności.
źródło:ministrant.krzyz.org

Ministrant to osoba posługująca przy celebracji mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów. Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym zostają uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej.
Jako ministranci podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych, aby (jeśli to możliwe) na każdym nabożeństwie było przynajmniej dwóch posługujących ministrantów lub lektorów. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury.
W niedziele oraz w uroczystości i święta uczestnictwo we mszy świętej oraz służba przy ołtarzu jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina by „dni święte święcić”.
Ponadto jesteśmy zobowiązani, by przynajmniej raz w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię mszy świętej.

Kto może zostać ministrantem?
Każdy uczeń szkoły podstawowej, który jest po I Komunii Świętej.

Zbiórki
Spotykamy się co tydzień w soboty o godzinie 9.30 na tzw. zbiórkach ministranckich. Zbieramy się przed zakrystią, a następnie po przybyciu ks. Opiekuna udajemy się do naszej salki, znajdującej się w domu parafialnym.

Dekalog Ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


Modlitwa Ministranta

Przed Mszą Świętą
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy Świętej
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Lektor
Lektor to chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje lekcje z Pisma św. (z wyjątkiem Ewangelii), może zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Księgę Ewangelii (Ewangeliarz). Strojem liturgicznym lektora jest alba. "Jest rzeczą konieczną, aby lektorzy wykonujący swą posługę, byli naprawdę odpowiedni i starannie przygotowani, a to w tym celu, ażeby wierni, słuchając czytań Słowa Bożego, rozbudzali w sobie żywe i serdeczne umiłowanie Pisma Świętego." (Wprowadzenie do Lekcjonarza Mszalnego)
Przygotowaniem do pełnienia funkcji lektora jest udział w kursie lektorskim. W naszym dekanacie jest on organizowany co roku w klasztorze oo. Franciszkanów. Obejmuje wykłady z podstaw liturgiki, biblistyki i teologii, a także warsztaty z fonetyki i śpiewu. Kończy się udzieleniem przez kapłana błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora oraz wręczeniem księgi Pisma Świętego.
Aby przystąpić do kursu lektorskiego należy: w swoim środowisku rodzinnym i szkolnym świadczyć życiem o swojej wierze; przyjmować sakramenty odpowiednie do wieku; mieć bardzo dobrą opinię w gronie ministranckim; być wolnym od wszelkiego rodzaju nałogów; posiadać skierowanie od parafii na kurs; mieć skończone co najmniej 15 lat (III klasa gimnazjum), posiadać umiejętność płynnego czytania i ew. śpiewania; dobrze znosić stres związany z wystąpieniami publicznymi.

Zadania Lektora

 • wierna służba Słowu Bożemu;
 • angażowanie się w sprawy Kościoła;
 • współpraca w dziele apostolstwa;
 • wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewangelii);
 • wykonywanie psalmu;
 • zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;
 • w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni, zatroszczyć się o przygotowanie ceremonii liturgicznej, wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii, przygotowanie i odczytanie komentarzy.