Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, doświadczonemu poważną chorobą lub starością. W liście św. Jakuba czytamy: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).
Szczególną łaską tego sakramentu jest dar Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Jednoczy chorego z męką Chrystusa. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli to służy dobru duchowemu. Namaszczenie chorych przynosi również odpuszczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty.
Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby. Sakrament ten umacnia go w niesieniu krzyża cierpienia, pociesza w smutku, broni przed zwątpieniem w Bożą dobroć.
Sakramentu chorych udziela się żywym, a nie umarłym. Dlatego należy zadbać, by chory przyjął sakrament przed udaniem się do szpitala lub w czasie pobytu w szpitalu. Ten obowiązek spoczywa na najbliższej rodzinie.
Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Sakramentu chorych w naszej parafii udzielamy:

 • w czasie odwiedzin chorych z Komunią Świętą w pierwszy piątek każdego miesiąca oraz przed Świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego (zgłoszenia w kancelarii i zakrystii)
 • w każdym czasie na wezwanie chorego lub rodziny, szczególnie w sytuacji nagłej choroby, zbliżającej się operacji czy zagrożeniu życia
 • w kościele (z okazji Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji czy misji)


Przygotowanie pokoju:

 • stół nakryty białym obrusem,
 • na stole powinien być krzyż i świece (przynajmniej jedna),
 • radio i telewizor wyłączone.


Zasady zachowania się rodziny w czasie odwiedzin chorego:

 • ktoś powinien czuwać przy drzwiach wejściowych,
 • gdy kapłan wchodzi z Panem Jezusem należy oddać cześć Najświętszemu Sakramentowi przez przyklęknięcie,
 • w momencie wejścia kapłana powinno się poinformować jakie sakramenty życzy sobie chory i jaka jest jego świadomość,
 • w czasie spowiedzi rodzina czeka na zewnątrz pokoju chorego,
 • po spowiedzi rodzina wchodzi do pokoju i modli się wraz z chorym.