Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Neokatechumenat

„Dziękuję Bogu za radość waszej wiary i żar Waszego świadectwa chrześcijańskiego.”
Papież Franciszek podczas spotkania z Drogą Neokatechumenalną
Watykan, 1 lutego 2014

Czym jest neokatechumenat?
Droga Neokatechumenalna poświęcona jest formacji w wierze osób dorosłych i starszej młodzieży. Jej celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu Soboru Watykańskiego II, przez prowadzenie wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie to dokonuje się poprzez praktykowanie przez wierzących tzw. trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie Słowa Bożego, sakramenty, wspólnota.

Historia
Droga Neokatechumenalna została zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello wspólnie z Carmen Hernández i Mario Pezzim w 1964, w czasach rządów gen. Franco. Powstała pod wpływem Soboru Watykańskiego II, który podkreślał potrzebę odpowiedzi Kościoła na zmiany społeczne XIX i XX wieku, w szczególności na sekularyzację, ze szczególną troską uwzględniając tworzenie wspólnot i powrót do nauczania wczesnego chrześcijaństwa. W 1990 roku Droga została uznana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych.
Do Polski Droga dotarła dzięki jezuicie, o. Alfredowi Cholewińskiemu, który studiując w Rzymie wziął udział w katechezach początkowych. W 1975 roku powstała pierwsza wspólnota neokatechumenalna w Polsce, przy kościele rektoralnym Ojców Jezuitów, na ul. Królewskiej w Lublinie.

Dlaczego taka forma?
Sakrament chrztu przyjmujemy najczęściej jako małe dzieci. Nie doświadczamy w związku z tym czasu przygotowania do tego sakramentu - katechumenatu, który był udziałem pierwszych chrześcijan. Droga Neokatechumenalna daje nam możliwość przeżycia katechumenatu pochrzcielnego, podczas którego odkrywamy sens naszej wiary, staramy się ją umocnić i ożywić. W Liturgii Słowa, Eucharystii i Wspólnocie, odwołując się do wielu Tradycji pierwotnego Kościoła, doświadczamy miłości i potęgi Zmartwychwstałego Boga, działającego w życiu każdego z nas. W naszych wspólnotach stan zamożności, wiek czy poziom wykształcenia, nie mają znaczenia. Ważna jest tylko chęć pogłębiania relacji z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Wspólnota neokatechumenalna powstaje w parafii przez głoszenie "Katechez zwiastowania". Obecnie w naszej parafii zakończyliśmy 3 cykl katechez. Były one skierowane do młodzieży i osób dorosłych, szukających osobistego spotkania z żywym Bogiem, odkrycia drogi osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, pragnących doświadczyć bezinteresownej miłości Boga do każdego z nas. Te katechezy są głoszeniem krygmatu - Dobrej Nowiny o Chrystusie, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał i który tu i teraz przychodzi, aby udzielać nam nowego życia, nowej nadziei i miłości - udzielać nam odnowy w Duchu Świętym.
Zapraszamy wszystkich do udziału w katechezach, które są zaczątkiem powstawania nowych wspólnot.