Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Odpusty

Parafia św. Małgorzaty i Katarzyny czci swoje Patronki odpustem w niedzielę przed 20 lipca.

Najbardziej uroczystym jest odpust ku czci św. Jana Kantego, świętego Rodaka i patrona miasta Kęty. Ten odpust związany jest z kościołem św. Jana Kantego postawionym w miejscu narodzin Świętego i odprawiany jest w przedostatnią niedzielę pażdziernika.

W ostatnią niedzielę października obchodzimy uroczystość odpustową ku czci błogosławionej Celiny Borzęckiej, współzałożycielki sióstr zmartwychwstanek. Jej doczesne szczątki spoczywają w sarkofagu, który znajduje się w bocznym ołtarzu naszego kościoła.

Matkę Bożą Pocieszenia, której cudowny obraz znajduje się w naszej świątyni, czcimy szczególną uroczystością w niedzielę przed lub po 20 czerwca.