Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Pogrzeb katolicki

Prośba o pogrzeb katolicki powinna być potwierdzeniem woli zmarłego, że zarówno za życia jak i po śmierci pragnął być zjednoczony z Bogiem.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że: "w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem". (KKK 997) Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów. Przekonany o tym Kościół modli się: "życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie" (Prefacja o zmarłych)
Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb. Celem obrzędów jest nie tylko modlitwa za zmarłego, lecz także obudzenie wiary i nadziei członków jego rodziny i uczestników pogrzebu. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.), jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Godny pochwały jest piękny zwyczaj zamawiania mszy św. za osobę zmarłą, zamiast składania kwiatów czy wieńców pogrzebowych.

Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie o przyjęciu przed śmiercią sakramentów spowiedzi, komunii i namaszczenia (jeżeli zmarły przebywał w szpitalu lub hospicjum)
  • zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w innej parafii (jeżeli zmarły był spoza naszej parafii).


Warto przeczytać:
List Episkopatu Polski o obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji.
Instrukcja liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych.
Kodeks Prawa Kanonicznego o pogrzebie kościelnym. (1176-1185 KPK)