Parafia pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Zespół charytatywny

Parafia jest wspólnotą, w której nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Pomoc ubogim jest obowiązkiem wszystkich wierzących. Spora grupa członków naszej wspólnoty parafialnej znajduje się w trudnej sytuacji. Zespół charytatywny zajmuje się osobami samotnymi, w podeszłym wieku, pozbawionymi pomocy najbliższych.

Do jego zadań należy:

  • rozeznawanie potrzeb i zbieranie informacji dotyczących osób potrzebujących,
  • uaktywnianie ludzi do działania w duchu miłości miłosiernej,
  • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności: chorym, starszym, niepełnosprawnym, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i przeżywającym inne trudności,
  • gromadzenie środków na pomoc biednym,
  • koordynowanie działaniami charytatywnymi na terenie parafii,
  • współpraca z Caritas Diecezjalną,
  • współpraca z zespołami charytatywnymi parafii w ramach dekanatu,
  • współpraca z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej.


Osoby powołane przez proboszcza na członków zespołu charytatywnego pełnią swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga. Członków zespołu oraz wspomagające ich osoby obowiązuje w sumieniu pełna dyskrecja.
Członkowie zespołu powinni troszczyć się o pogłębienie swego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej posługi miłosierdzia.

W czasie Adwentu członkowie Zespołu Charytatywnego rozprowadzają wigilijne świece "Caritas". Zbierają ofiary do puszek przed kościołem dla ofiar różnych kataklizmów. Organizują Dzień Chorego. Zbierają i rozdzielają dary przekazane przez parafian w czasie błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Wspólnota liczy 12 osób, które współpracują z Siostrami Zmartwychwstankami pod przewodnictwem Proboszcza parafii.